Hlavní menu

Environmentální politika Swiss Steel s.r.o.

Sklad Moravský Písek je koncipován jako velkosklad s ocelí, útvar Obrobna Moravský Písek jako třísková obrobna. Oba tyto útvary jsou zaměřeny na dodávky pro zákazníky, zabývající se převážně strojírenskou výrobou.

Každá činnost v sobě nese potenciální nebo skutečný vliv na životní prostředí, mnohdy i určitá rizika ohrožení životního prostředí, proto se Swiss Steel s.r.o. ve své environmentální politice pro sklad Moravský Písek a obrobnu Moravský Písek zavazuje:

  1. Plnit legislativní a jiné požadavky spojené s ochranou životního prostředí.
  2. Postupovat tak, aby byla snížena jakákoli možnost zhoršování dopadů našich činností na životního prostředí a aby byl zlepšen environmentální profil firmy.
  3. Prohlubovat vzdělání zaměstnanců tak, aby si byli vědomi všech souvislostí svého jednápí s problematikou životního prostředí a byli schopni uplatnit získané znalosti v praxi.
  4. Přivítat a uvážit každý podnět vedoucí ke snižování negativních dopadů našich činností a produktů na životního prostředí. Preferovat prevenci znečišťování před likvidací dopadů.

7.11.2007

podpis
Jan Tatíček DiS.
Představitel systému environmentálního managementu

podpis
Ing. Ivan Hudec
Vedení společnosti

 
 
© 2004-2021 Swiss Steel s.r.o. pix Vytisknout stránku     Nahoru
SWISS STEEL Group  |  Swiss Steel Slovakia s.r.o.  ||  links  ||  webdesign